תנאי שימוש - נאוה אליהו טסמה

* האתר לעיל מספק מידע כללי בנושא שוק הנדל״ן ומכשירים פיננסיים. יכול שהמידע אינו מלא ושלם ואינו כולל את כל ההבהרות והמידע הרלוונטי בנושא שוק הנדל״ן ומכשירים פיננסיים. האתר אינו מכיל הצעה או שידול לעסקה כלשהי. האתר נערך למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין להשתמש בו לצורך קבלת החלטת השקעה. אין לראות באתר זה משום המלצה לרכישה או למכירה של ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו או תחליף לייעוץ ,המתחשב הן בנתונים ובצרכים של כל אדם והן בבדיקה מקיפה ויסודית של כל מוצר ומוצר, הניתן ע"י בעל רישיון לייעוץ כקבוע בחוק.

הנתונים המפורטים דווחו בהתבסס על מידע הידוע והמפורסם לציבור. הניתוח המפורט לעיל אינו מתיימר לכלול את כל המידע הנדרש לצורך ביצוע השקעה. למשקיעים שונים עשויות להיות מטרות שונות, לפיכך על כל משקיע להתאים את השקעותיו למטרותיו וצרכיו האישיים. 
* אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות. 
* אין לראות באתר המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות

תפריט נגישות