ריביות שוק

ריבית במסלול פריים

מסלול זה נחשב למסלול הזול והמשתלם ביותר בתקופה הנוכחית פשוט כי הוא מתאפיין כיום בריבית הנמוכה ביותר ביחס למסלולים האחרים.
היתרון במסלול הזה – אין בו זה קנסות פירעון מוקדם, למעט עמלה תפעולית ועמלת אי הודעה, ולכן מאפשר גמישות גבוהה בתכנון משכנתא, אבל הריבית במסלול זה נקבעת על פי ריבית בנק ישראל, שיכולה להשתנות בכל עת ורגע נתון. כל שינוי בריבית בנק ישראל יביא לשינוי מידי בהחזר החודשי במסלול הפריים.
שינויים חדים בריבית עלולים להביא לשינויים פתאומיים של מאות שקלים בהחזר החודשי, ולכן מסלול זה מוגדר כמסלול בסיכון גבוה! ולכן השימוש בו הוגבל ל-1/3 מסך המשכנתא. בפועל, בגלל החשש הנמוך לעליה משמעותית של הריבית בשנים הקרובות, מסלול הפריים נחשב כמסלול הטוב ביותר בין היתר בשל העובדה שהריבית בתקופה הראשונה נמוכה ביותר, דבר שמביא ל'נגיסה' גבוהה על חשבון הקרן, וירידת החוב באופן משמעותי ביחס לתשלום החודשי.

ואם אנחנו מסכמות – רוב התשלום במסלול הזה מוריד מהקרן של המשכנתא ולא מהריביות.

 

מסלול עם ריבית קבועה וצמודה

המסלול הבא הוא מסלול עם ריבית שהיא קבועה וצמודה ובגלל זה המסלול לא נחשב מסוכן על פי ההגדרות הרשמיות של בנק ישראל. אך עם זאת קרן ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, ולכן קרן החוב וההחזרים החודשיים יכולים 'לתפוח' בצורה יפה לאורך השנים. במסלול זה יעלה ההחזר החודשי יחד עם עליית המדד.
ניתן לכם דוגמא – במידה ומדד המחירים לצרכן יעלה ב-5%, יגדל גם ההחזר החודשי ב-5%, מה שעלול להביא לאורך השנים לעלייה משמעותית בהחזר החודשי, ובסך כל התשלומים לבנק.

על פי נהלי בנק ישראל, לפחות 1/3 מהמשכנתא חייב להיות במסלולים בריבית קבועה (צמודה או לא צמודה).

מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה או בקיצור קל״צ

במסלול הזה הריבית קבועה, והקרן לא צמודה לשום מדד חיצוני – ולכן ההחזר החודשי קבוע לאורך כל חיי ההלוואה.
מסלול זה הוא הבטוח ביותר מבין המסלולים השונים, ונחשב לעוגן מייצב בתמהיל המשכנתא. בעולם הכספים על ביטחון ויציבות משלמים, ולכן הריבית במסלול
זה היא הגבוהה ביותר מבין המסלולים השונים.

בשנים האחרונות הריביות נמוכות מאוד ביחד לעבר, ולכן הרבה מהלווים מנצלים את התקופה לקבע את ההחזר החודשי ונהנים מריבית נמוכה.

מסלול מ״צ - משתנה צמודה

במסלול זה הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית לא קבועה, אלא משתנה על פני תקופת ההלוואה. היא מתעדכנת אחת לתקופה ידועה מראש. (בפועל
התקופה הנפוצה ביותר לעדכון ריבית הינה אחת ל – 5 שנים).

ביחס לגובה הריבית המוצעת המסלול נחשב יקר מאוד לתקופות ארוכות מכיוון שהקרן צמודה למדד, וכן יש צפי לעלייה בריבית ההלוואה בתקופות העדכון העתידיות. יחד עם זאת – משתמשים במסלול זה כאשר יש צורך להוריד את ההחזר החודשי בתקופת ההלוואה הראשונה או כשמעוניינים לשפר את הריבית בשאר חלקי ההלוואה ויש סיכוי לפירעון מוקדם בעתיד.

• אפשר להתייחס למסלול הבא בתור פשרה בין שני מסלולים שדיברנו עליהם – ריבית משתנה לא צמודה בין מסלול הפריים בו הריבית יכולה להתעדכן באופן שוטף, לבין מסלול הקבועה הלא צמודה בה הריבית לא משתנה לעולם.
במסלול זה הריבית מתעדכנת אבל אחת לתקופה ידועה מראש (התקופה לא חייבת להיות רציפה). וכמובן שבמסלול הזה הקרן אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, ולרוב הריבית נמוכה יותר מהריבית במסלול הקל"צ (זוכרים שדיברנו ?)

לא נמוכה משמעותית אבל עדיין. בניגוד למסלול הקל"צ – הריבית אינה עולה כאשר מאריכים את תקופת ההלוואה. נכון להיום השימוש במסלול זה נדיר יחסית עקב הריבית הגבוהה יחסית לסיכון העתידי, וההפרש הנמוך בין הריבית במסלול זה לבין הריבית בקל"צ. עם זאת, במקרים מיוחדים, משתמשים במסלול זה כחלק משקלול רחב של התמהיל כולו.

זכאות (ק״צ של משרד השיכון)

מסלול הזכאות הינו מסלול בתנאים מועדפים, למי? לחסרי דיור, על פי חוק הלוואות לדיור. גובה סכום הזכאות, כלומר גובה הסכום הניתן בתנאים מועדפים, נקבע
על פי ניקוד מצטבר של שנות נישואין, מספר אחים, מספר ילדים, ובתוספת שרות צבאי או לאומי.
במסלול זה הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן, והריבית קבועה לאורך כל חיי ההלוואה. מעבר לריבית הנמוכה להלוואת הזכאות יתרונות רבים נוספים. ביניהם העובדה כי אין במסלול זה עמלות פירעון מוקדם, ובנוסף ההוראה לפיה במקרה של בעיה בהחזר המשכנתא זכאים הלווים לפנות לוועדה הבין משרדית – הרשאית להקל על התשלומים החודשיים ועומס החוב.
בפועל מסלול זה נלקח דרך הבנק כחלק מהמשכנתא. אבל המסלול יכול להשפיע על הריביות בשאר המסלולים אז לעיתים יש שמעדיפים לוותר על הלוואת הזכאות ולקחת את כל המשכנתא מהבנק.

חשוב לציין שיש לנו לקוחות שעשו מיחזור משכנתא וכחלק מהמיחזור היה עדיף לוותר על הזכאות ולבנות את המשכנתא בצורה חדשה. היום הכל פתוח ואפשרי!

מטבע חוץ (מט״ח)

במסלול זה הקרן צמודה לשער החליפין של מטבע חוץ (הדולר או היורו).
מכיוון שמסלול זה חשוף גם לשינויים תדירים של הריבית, וגם לשער החליפין שנחשב תנודתי ביותר – מסלול המטבע חוץ נחשב מסלול בסיכון גבוה, ולרוב לא לוקחים אותו במשכנתא סטנדרטית.
מי שכן לוקח משכנתאות במסלול זה – הם בעיקר תושבי חוץ / לווים שההכנסות שלהם במטבע חוץ.
 

פוסטים נוספים שיעניינו אותך

צרו קשר לפגישת ייעוץ ובחינת המשכנתא המתאימה לכם

תפריט נגישות